Vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, státní orgány a organizace, firmy a občany za účelem :

 

         *  převod nemovitostí (prodej, koupě, darování)

         *  vypořádání dědictví

         *  vypořádání sjednoceného jmění manželů (SJM)

         *  vypořádání podílové spoluvlastnictví

         *  stanovení ceny nemovitostí pro zahrnutí do jmění firmy