V oblasti nemovitostí a realit Vám nabízíme:

* komplexní servis při prodeji a pronájmech

* dokonalou znalost místního prostředí

* širokou profesionální prezentaci

* spolupráci s katastrálním úřadem

* geodetické plány

* smlouvy kupní, nájemní, darovací

* znalecké posudky

* spolupráci s finančním úřadem ( daň z převodu nemovitosti )

* rozdělení domů na bytové jednotky