Nabízíme:

- zabezpečení potřebných podkladů pro předprojektovou a projektovou činnost

- vypracování studií řešení stavby

- projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí vč. zajištění ÚR

- projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení vč. zajištění SP

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby

- autorský dozor projektanta při provádění stavby

- technický dozor investora při provádění stavby

- inženýrskou činnost pro vydání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení

- spolupráci s investorem při výběrových řízeních, provozních zkouškách a kolaudaciDále nabízíme:

 
- Technickou vizualizaci a zobrazení objektů ve 3D

Digitalizaci objektů

- Tvorbu vizualizací objektů a prezentačních videí